Plan van aanpak SEO

Op weg naar meer traffic, conversie en retentie

 • Welke zoekwoorden bevat de website?
 • Is de content uniek en relevant?
 • Via welke woorden wordt de site daadwerkelijk gevonden?
 • Zijn de menu-items en titels relevant?
 • Zijn de url’s zoekmachinevriendelijk?
 • Hoe is de site opgebouwd, wat is de structuur?
 • Hoe gebruiksvriendelijk is de website?
 • Zijn er metatags, page titles en page descriptions toegevoegd?
 • Is de website responsive en/of geschikt voor mobile?
 • Welke techniek/platform zit er achter de website?
 • Is de site goed te indexeren door Google?

Waar wil je naartoe? (marketing- en communicatiedoelstellingen)

 • Wat is je (gewenste) doelgroep? Zakelijk/consument, regio etc.
 • Wat is je gewenste imago?
 • Wat wil je met je website bereiken?
 • Waar wil je op gevonden worden?
 • Wat verwacht je van de bezoekers van je site (actie)?
 • Wie zijn je grootste concurrenten?

Wat is er voor nodig om daar te komen? (advies)

 • Vaststellen huidige situatie en doelstellingen
 • Verbeterpunten en tips op het gebied van content/indeling en indien van toepassing techniek
 • Suggesties m.b.t. de zogenaamde backlinks (externe online verwijzingen)
 • Rapport inclusief stappenplan

Realisatie

 • Herschrijven teksten (in Word of CMS)
 • Inclusief passende zoekwoorden/metatags, titels en descriptions
 • Online marketingadvies
 • Dynamische content: site + social media